Poslodavci

Centar za razvoj karijere studenata uspešno sarađuje sa poslodavcima od svog osnivanja. Trenutno je aktuelno oko 500 sporazuma o saradnji sa privrednim i drugim organizacijama. Nastojimo da budemo važan partner privrednog sektora u pronalaženju kadrova adekvatnih kompetencija, odnosno prepoznatljiv posrednik na tržištu rada.

 

 

Predstavljamo Vam naše partnere u obrazovanju i zapošljavanju