Zajednički programi razvoja talenata

Imajući u vidu aktuelne trendove pripreme mladih stručnjaka za konkretne radne pozicije još tokom perioda studiranja, poslodavci mogu strateški odabrati talente i aktivno učestvovati u njihovom obrazovanju i razvoju. Kompanije u tom smislu za programe obuke mogu koristiti svoje ili univerzitetske prostorije.

Usluge Centra se u datom domenu odnose na predselekciju talenata za programe obuke, razvoj posebnih obrazovnih programa, odnosno prilagođavanje redovnih vannastavnih edukativnih programa potrebama konkretnih poslodavaca. Zbog toga je dugoročni kontekst saradnje sa partnerima izuzetno značajan i koristan za sve uključene aktere.