Prezentacija poslodavaca

Ukoliko želite da predstavite svoj novi sistem razvoja zaposlenih, takmičenje, humanitarnu akciju ili novu uslugu/proizvod namenjen mladima, saradnici Centra za razvoj karijere Vam mogu pomoći da organizujete događaj na Univerzitetu Singidunum.

Mi ćemo:

  • Pripremiti najavu
  • Oglasiti događaj na sajtu i Facebook strani Centra
  • Rezervisati odgovarajuću salu
  • Prikupiti prijave studenata (ukoliko je broj učesnika ograničen)
  • Organizovati evaluaciju događaja