Poslovne veštine

Univerzitet Singidunum je posvećen razvoju poslovnih veština sa ciljem povezivanja teorije i najboljih praksi, koje će studenti moći da primene na budućem poslu. Pored stručnih poslovnih veština (hard skills) kojima studenti kroz standardne nastavne programe stiču tehničku stručnost za obavljanje određenog posla, ideja je da se posebno razvijaju personalne poslovne veštine (soft skills) koje često nisu vezane za formalno obrazovanje. Personalne poslovne veštine predstavljaju način ispoljavanja ličnosti pojedinca. Vezuju se za odnos sa drugim ljudima i mogu se primeniti u svakom poslovnom okruženju bez obzira na prirodu obavljanja posla. Iz tog razloga one su sve više tražene kod poslodavaca jer omogućavaju razvoj ljudskog kapitala kao najvažnijeg izvora tržišne vrednosti savremenih organizacija, dok napredovanjem u organizacionoj strukturi često postaju važnije od tehničke stručnosti pojedinca.

Prateći zahteve tržišta rada, shvatajući značaj personalnih poslovnih veština za buduće radnike znanja, Centar za razvoj karijere realizuje seminare i radionice namenjene studentima Univerziteta Singidunum i svima onima koji žele da unaprede svoje lične sposobnosti kroz sledeće veštine:

  • Komunikacija (neverbalna, verbalna, pisana i usmena – sposobnost prezentovanja)
  • Upravljanje vremenom
  • Timski rad
  • Upravljanje sukobima
  • Poslovno pregovaranje
  • Liderstvo
  • Upravljanje promenom

Pored toga, u okviru obuke studenata u predstavljanju poslodavcu predviđeni su seminari i radionice sa sledećim temama:

  • Razvoj karijere
  • Regrutovanje kandidata
  • Selekcija kandidata

Radionice se organizuju dva puta godišnje, po potrebi i češće. Zainteresovani za određene radionice mogu da se prijave na mail careers@singidunum.ac.rs .