Organizacioni tim

Aktivno učešće studenata u svim fazama organizacije sajma nam je veoma značajno. Studentski parlament Univerziteta Singidunum je inicijator i koorganizator ovog događaja, čime se potvrđuje svrha naših napora da kompanijama obezbedimo najbolje kandidate za praksu i posao, a da studentima i diplomcima pomognemo da uspešno zakorače na tržište rada.