Softverska kompanije TeleTrader se bavi razvojem i unapređenjem sopstvenih WEB, desktop i mobillnih aplikacija koje služe za praćenje i analizu berzanskog trgovanja na svim svetskim finansijskim tržištima.

Kompanija trenutno ima otvorene juniorske pozicije namenjene studentima anglistike (pozicija novinara na engleskom jeziku), kao i studentima poslovne ekonomije (pozicija: Financial Data Entry Operator).

Opise pozicija i formu za prijavu možete pronaći na stranicama:

Junior Journalist (Part-Time): https://teletrader.talentlyft.com/o/Hn4agN
Junior Journalist (Night Shift): https://teletrader.talentlyft.com/o/EDqagN
Junior Journalist: https://teletrader.talentlyft.com/o/qpEagN
Financial Data Entry Operator https://teletrader.talentlyft.com/o/yTzagN