Privredni forum mladih u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demokratiju, a u okviru projekta „Privreda za mlade – Privredni forum mladih”, organizuje jednodnevnu onlajn radionicu za započinjanje sopstvenog biznisa.
Prijavu možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/VUedRPtZB8DigwGH9
Onlajn jednodnevna radionica za mlade koji žele da započnu sopstveni biznis održaće se 29. novembra sa početkom u 15h, a mogućnost učešća će ostvariti svi mladi koji budu popunili prijavni formular koji će dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa.
Obuka će biti realizovana u saradnji sa konsultantskom kućom Casa Forte, a biće orjentisana ka određenim segmentima poslovanja (marketing, prodaja, analiza tržišta, upravljanje novčanim tokovima, procedure za osnivanje biznisa, pozicioniranje na tržištu, analiza konkurencije i dr)