Poštovani studenti,

Tehnička škola iz Beograda- Železnika traži nastavnika informatičke grupe predmeta koji bi držali nastavu na obrazovnim profilima elektrotehničar informacionih tehnologija (EIT) i elektrotehničar računara (ER).
Neophodne kvalifikacije: VII-1 stepen stručne spreme (master ili ekvivalent)

Škola radi samo u prvoj smeni. Imaju opremljene kabinete tako da svaki učenik radi za svojim računarom. Na časovima teorije odeljenje je kompletno (30 učenika) a na časovima vežbi se deli u grupe i to u II godini se deli na dve a u III godini na tri grupe.

Predmeti koje biste držali su sledeći (imate pun fond časova):

EIT- Programiranje   I 4 po 2 časa vežbi u prvoj i drugoj grupi.
EIT- Baze podataka II 2   1 čas teorije + po 2 časa vežbi u prvoj i drugoj grupi.

ER- Operativni sistemi III 3 po 3 časa vežbi u prvoj, drugoj i trećoj grupi + blok nastava na kraju godine po 18 časova u prvoj, drugoj i trećoj grupi.

ER- Programiranje II 3 blok nastava na kraju godine po 18 časova u prvoj i drugoj grupi.

 

Ukoliko ste zainteresovani za posao koji bi počeo 1.9.2022. god. javite se direktorki Oliveri Babić na telefon 060 341 98 02.