Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Mlađi savetnik/ca za projekte u okviru grupe za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

 

 

Konkurs je otvoren do 07.03.2017. godine u 23:59 časova.

 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono
  (Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)
 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom)
 • Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za radna mesta gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivano vreme testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 9. i 10. mart. Testiranje kandidata obaviće se, u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke)
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termini za individualne razgovore sa kandidatima su 13. i 14. marta

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte.

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti od 20. marta 2017. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.

 

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

 

Mlađi savetnik za projekte

Opis poslova:

 • Pružanje podrške institucijama koje konkurišu za projekte iz delokruga rada Grupe, a u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator Grupe
 • Podrška u sprovođenju monitoring poseta i praćenju projekata, provera dokumentacije i organizacija radionica, seminara i drugih događaja, u skladu sa programom rada
 • Uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na za projekte za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih i slanje informacija na mejling liste
 • Pomoć u pripremi publikacija Fondacije koje su namenjene školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije

Uslovi:

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije)
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1
 • Poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva, poželjno u oblasti obrazovanja odraslih
 • Prednost će imati kandidati koji poznaju oblast obrazovanja i rad sa projektima
 • Poželjna napredna upotreba IKT alata
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo microsoft Office paketa
 • Dobre prezentacione i komunikacione veštine
 • Sposobnost za rad u timu
 • Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije
tempus (1)