Francuski institut u Srbiji organizuje nagradni konkurs „Avenir – Budućnost“ i poziva sve osnovce, srednjoškolce i studente da pokažu koliko znaju francuski jezik i koliko im je stalo do budućnosti našeg kontinenta!

Ovim konkursom dajemo priliku mladima da učestvuju u izgradnji evropske budućnosti, tako što će svoje stavove i ideje izložiti u pisanim radovima na francuskom jeziku, čime daju i doprinos promovisanju nastave francuskog jezika, jačanju osećanja pripadnosti evropskoj porodici, kao i zaključcima Srbije koji će biti izneti tokom Konferencije za budućnost Evrope.

Zbog toga pozivamo osnovce i srednjoškolce da odgovore na pitanje (na francuskom): Selon vous, quelles doivent être les priorités de l’Europe pour les dix prochaines années? (Po vašem mišljenju, šta bi trebalo da budu prioriteti Evrope u narednih deset godina?). Pismeni rad na francuskom treba da ima između 250 i 500 reči.

Zbog toga predlažemo da studenti odgovore na pitanje (na francuskom): Si vous étiez dirigeant d’un État européen que feriez-vous pour l’avenir de l’Europe ? (Da ste lider jedne evropske države, šta biste uradili za budućnost Evrope?). Pismeni rad na francuskom treba da ima između 500 i 1500 reči.

Rok za prijavljivanje radova je 16. februar 2022. godine do 23:59 časova, a radovi prijavljeni nakon isteka navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Više o samom konkursu možete pročitati na sledećem linku: http://www.institutfrancais.rs/zamislite-buducnost-evrope/

KAKO DA UČESTVUJETE NA KONKURSU „AVENIR – BUDUĆNOST“?

Svaki učesnik konkursa mlađi od 18 godina mora da postavi (upload) Saglasnost roditelja/staratelja za učestvovanje na ovom Konkursu, u protivnom prijava će biti nepotpuna i neće ući u razmatranje: Saglasnost roditelja

Osnovci i srednjoškolci :

Pošalji saglasnost roditelja (ako imaš manje od 18 godina) i svoj pismeni rad na adresu: cm.educatif@institutfrançais.rs ili poštom na: Zmaj Jovina 11 Beograd 11000, do 16. februara 2022. (23:59č), sa sledećim informacijama: ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, email adresa, naziv i mesto škole, ime profesora francuskog jezika.

Studenti:

Pošalji svoj pismeni rad na adresu: cm.educatif@institutfrançais.rs ili poštom na: Zmaj Jovina 11 Beograd 11000 do 16. februara 2022. (23:59č), sa sledećim informacijama: ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, email adresa, naziv i mesto ustanove visokog obrazovanja (strukovne i akademske studije).

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE RADOVA

Rok za prijavljivanje radova je 16. februar 2022. godine do 23:59 časova, a radovi prijavljeni nakon isteka navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

MEHANIZAM NAGRAĐIVANjA

Stručni žiri koji će imenovati organizator konkursa sastaće se odmah nakon završetka konkursa i odlučiće o pobednicima na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Kvalitet francuskog jezika;
  • Originalnost, kreativnost, inovativna priroda predloga;
  • Izvodljivost ideje;
  • Altruistička dimenzija ideja.

Organizator će 21. februara 2022. godine obavestiti dobitnike telefonom i elektronskom poštom.

NAGRADE

Za osnovce i srednjoškolce:

Pedeset prvih učesnika imaće pristup digitalnoj francukoj platformi Maxicours.com sa svim francuskim kursevima (matematike, biologije, istorije, francuske književnosti, engleskog itd) od prvog razreda do mature. E-udžbenik sadrži interaktivne vežbe, multimedijalne dodatke u vidu galerija fotografija, video i audio zapisa, 3D animacija i slično (vrednost poklona: 100 evra).
Nagrade za tri najbolja rada: tablet računar, elektronski čitači knjiga.

Za studente:

Nagradni honorar za tri najbolja rada: 60 000 dinara, 30 000 dinara i 15 000 dinara.

NEDOSTAJE VAM NADAHNUĆE? PROČITAJTE IDEJE MLADIH IZ EVROPE:

  • „Treba da se napravi platforma za simulaciju društvenih mreža, tako da deca mogu da nauče o opasnosti sajber napada i izbegnu njihove posledice u stvarnom životu“.
  • „Treba da se obezbede bezbedni prostori za osobe sa mentalnim bolestima, gde mogu da nađu utočište na prometnim mestima ako dožive napad panike ili druge simptome mentalne bolesti“.
  • „Sve države Evrope treba da imaju isti sistem za recikliranje“.

GARANCIJE

Organizator obaveštava sve učesnike da konkurs ima isključivo edukativni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje.

Lični podaci (ime i prezime, email adresa, broj mobilnog telefona) koje učesnici učine dostupnim organizatoru prilikom slanja prijave biće obrađivani u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), isključivo od strane organizatora kao rukovaoca.

Omogyćeno je da organizator saopšti imena pobednika tokom promotivnih događaja u vezi sa konkursom. Učesnici su saglasni da budu fotografisani i dozvoljavaju korišćenje svoje fotografije u svim promotivnim i komunikacionim događajima u vezi sa konkursom.

Svaki učesnik garantuje da je materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa autorsko delo učesnika i isključivo izrađeno u svrhu učešća na ovom nagradnom konkursu, da ne krši tuđa autorska prava i da mogu da se koriste bez naknade u marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr.), a sve u vezi sa ovim konkursom i vremenski neograničeno.

Učesnici konkursa su saglasni da njihove ideje mogu da se koriste kao zaključci Srbije koji će biti izneti tokom Konferencije za budućnost Evrope.
Prijavom za učešće na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao uslove konkursa, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost.

SREĆNO SVIM UČESNICIMA!

Organizator: Francuski institut u Srbiji
Partneri: Ministarstvo za evropske integracije, Francuska ambasada i Maxicours.com.