Prijava za praksu: https://app.jobvite.com/j?cj=o0x4mfwH&s=LinkedIn

ili putem mejla kristina.ivanovic@apexfs.group