Provera radnih prijava

Predstavlja prvi krug eliminisanja kandidata. Najvažniji kriterijum je da li radne prijave odgovaraju oglašenom opisu posla. Mnoge organizacije su stroge po pitanju ovog kriterijuma jer očekuju da potencijalni kandidati dobro pročitaju oglas pre nego što pošalju prijavu.