Priprema kandidata za intervju

  • Proverite informacije o poslodavcu. Postoje dva tipa informacija: a) formalne, kao što su sajt, godišnji izveštaji, medijski članci i b) neformalne, u koje spada mišljenje sadašnjih/bivših zaposlenih, klijenata ali i konkurencije! Budite sigurni da zaista želite da radite za takvog poslodavca.
  • Pažljivo proučite oglas. Svaki oglas mora da sadrži ključne informacije koje treba da Vam ukažu da li ste vi odgovarajući kandidat (opis posla, tražene sposobnosti itd). Na osnovu ovih navoda biće Vam jasniji zahtevi upražnjenog radnog mesta, kao i kriterijum koji će imati poslodavac tokom intervjua.
  • Pripremite pitanja za poslodavca. Tokom intervjua Vi ćete pričati oko 80% vremena, a procenjivači oko 20% vremena. Veći deo vremena odgovaraćete na pitanja, u zavisnosti od načina na koji se vodi intervju. Međutim, obično će na kraju intervjua procenitelji tražiti da Vi postavite pitanje(a) njima. Time se sa jedne strane daje mogućnost kandidatu da dodatno upozna poslodavca, ali istovremeno služi da se zaokruži slika o kandidatu na osnovu izbora pitanja.
  • Obucite se na odgovarajući način. Vaš izgled treba da oslikava Vašu ličnost, na pristojan način (odeća, šminka, nakit, frizura). Mnoge organizacije imaju specifičan kodeks oblačenja koji može da varira od poslovnog do neobaveznog stila. Raspitajte se i obucite u skladu sa tim.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi za poslovni intervju možete se obratiti stručnim saradnicima Centra u terminima.