Pitanja za poslodavca

Prvi intervju. Izbegavajte pitanja o zaradi, odmoru i unapređenju.

  • Kakva su Vaša očekivanja na tom radnom mestu?
  • Da li je ovo novo radno mesto?
  • Kako ću sarađivati sa rukovodiocem/ostalim zaposlenima u timu/organizaciji?
  • Kakva obuka/lični razvoj je namenjen za to radno mesto?
  • Kakvi izazovi stoje pred organizacijom?
  • Kakva je organizaciona kultura?
  • Kako će partnerstvo sa X organizacijom uticati na dalje poslovanje/razvoj?

 

Ponuda za posao. Kada budete dobili čvrstu ponudu, onda možete da pregovarate o svim detaljima Vašeg zaposlenja.

  • Kakav je paket naknade i beneficija? (plata, bonus, odmor, osiguranje, itd)
  • Kakvi su sledeći koraci? Kada ćete me obavestiti?