Motivaciono pismo je dokument koji uvek prati Vašu radnu biografiju (CV).

Njegova  svrha je da poslodavcu predstavi Vašu motivaciju i želju da se zaposlite.

 

Pravila u pisanju pisma Izgled pisma