Kontakt

Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta Singidunum osnovan je 2008. godine. U fokusu delatnosti Centra su organizacija studentskih praksi i edukativnih vannastavnih aktivnosti za studente Univerziteta Singidunum. Centar pruža usluge karijernog informisanja i savetovanja u oblasti usmeravanja, započinjanja i promene karijere. Predstavlja pouzdanog partnera privrede u oblasti razvoja i odabira kvalitetnog kadra za tekuće i razvojne potrebe poslovanja.

Naš tim:

doc. dr  Marina Savković, koordinatorka Centra

Bojana Feršiši, saradnica za komunikaciju sa poslodavcima

Slađana Lopičić, saradnica za komunikaciju sa poslodavcima

 

 

Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta Singidunum
Ul. Danijelova 32, Beograd
I sprat, prolaz pored biblioteke

Telefon: 011/3094-060 i 011/3094-041

E-mail: careers@singidunum.ac.rs