Intervju za posao

Samo 7% značenja poruke prenosimo rečima.
Ostalih 93% prenosimo neverbalnom komunikacijom,  bojom glasa i intonacijom.

 

  • Informišite se o samoj kompaniji.
  • Budite tačni.
  • Isključite mobilni telefon.
  • Obucite se poslovno.
  • Ponesite rokovnik i olovku.
  • Zahvalite se poslodavcu na izdvojenom vremenu, rukujte se i pozdravite

 

 

Najčešća pitanja poslodavca Vaša pitanja potencijalnom poslodavcu