Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

Kvalitet podataka i identifikacija duplikata“ koja će se održati u 28. septembra 2017. godine (četvrtak) u Beogradu u periodu od: 18:00 – 20:30 časova na lokaciji: Univerzitet Singidunum, Danijelova 32 – Amfiteatar A01 (u prizemlju)

Član Udruženja ISACA Beograd i IT revizor u Telenor banci Kristijan Lazić CISA CRISC, će održati radionicu ćiji je cilj predstavljanje i analiza životnog ciklusa podatka o fizičkom licu u informacionom sistemu kompanije, od trenutka unosa, preko izmena do trenutka arhiviranja / uništavanja. Radionica će biti održana u dve sesije:

  • Životni ciklus podatka u informacionom sistemu kompanije
  • Identifikacija duplikata

Sesije će se sastojati od teoretskog dela i praktičnog dela. Cilj praktičnog dela je definisanje seta kontrola u smeru identifikacije neispravnih podataka u sistemu (npr. neispravan JMBG, neispravno ime i sl), bez obzira na tip industrije u kojima se podaci o fizičkim licima čuvaju / obrađuju.