Kontaktirali su nas iz MPC Holdinga i zamolili nas da pronađemo studente koji su zainteresovani da prođu praktičnu obuku u njihovoj firmi Mercata.
Mercata d.o.o. je jedan od vodećih distributera duvanskih proizvoda i robe široke potrošnje na teritoriji Srbije.
Trenutno su im potrebni praktikanti u odeljenju računovodstva i finansija radi završetka projekta sređivanja baze menica.
Potrebna su tri studenta koja će raditi puno radno vreme ili više njih ukoliko će raditi skraćeno. Bićete prijavljeni preko omladinske zadruge SAT tokom celokupnog angažovanjana projektu.
Ukoliko troje ljudi radi puno radno vreme projekat bi trebalo da se završi za mesec i po dana, odnosno 30 radnih dana.
Vaša zaduženja dok ste na praksi:
• Pregled dokumentacije kupaca (evidentiranje nepotpune i zastarele dokumentacije kupaca)
• Upoređivanje i ažuriranje trenutnih podataka u bazi, sa podacima sa sajta NBS i APR-a.
• Kontrola validnosti dokumentacije i sredstava obezbeđenje prinudne naplate (verifikacija potpisa i pečata na menicama i depo kartonima).
• Unos podataka sa menice u centralnu bazu podataka
• Izveštavanje distributivnih centara o stanju dokumentacije kupaca
Nude Vam:
• Dinamično radno okruženje
• Sticanje praktičnih znanja i veština
• Upoznavanje procedura i rada velikih kompanija
• Sticanje iskustva u svim sektorima kompanije
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju na mail careers@singidunum.ac.rs