Računovodstvena agencija “Bomis Public” doo raspisuje
konkurs o obavljanju plaćene stručne prakse. Radno vreme bi
iznosilo 6-8 sati, od ponedeljka do petka. Mesečna nadoknada
iznosi 150 €. Minimalno trajanje prakse je 2 meseca, po
mogućnosti i duže. Nakon obavljene prakse moguće je i trajno
zaposlenje. Praksa se sastoji iz dva dela:
1. Kurirski deo
– Obavljanje poslova platnog prometa
– Prikupljanje potrebne dokumentacije od klijenata
– Obavljanje poslova u zdravstvu, PIO fondu i drugim
javnim upravama
2. Kancelarijsko – administrativni deo
– Obavljanje raznih poslova u sklopu delatnosti
računovodstvene agencije
Nije potrebno prethodno radno iskustvo, već posvećenost radu i
želja za sticanjem novih znanja.
Napomena: Zbog koncepcije preduzeća traže se samo ženski
kandidati.
Prijave na konkurs slati na:
boza.markovic @hotmail.com

Ukoliko vam je potrebna pomoć u kreiranju konačne verzije biografije, pišite nam na careers@singidunum.ac.rs