Poštovani studenti,

Pozivamo vas na sastanak sa upravom Fakulteta, kako bi vam bile predstavljene značajne inovacije na studijskom programu Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane. Konkretna poboljšanja će unaprediti vaša znanja, kompetencije i mogućnosti zaposlenja kroz povećan broj sati praktičnog učenja i intenzivniju saradnju sa privredom. Veoma je važno je da prisustvujete sastanku, jer bi informacije koje će te dobiti mogle uticati na vaš konačan izbor studijske opcije i odluku o izbornim predmetima na narednim godinama studija.

Sastanak će biti održan u utorak, 6. juna, u 12 časova (Danijelova 32, amfiteatar A21). Tom prilikom će vam se obratiti: profesor dr Vladimir Džamić, prodekan za nastavu Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment i profesor dr Svetlana Stanišić.