Pro Kolekt je uspešna i međunarodno priznata kompanija u području vansudske naplate potraživanja. Raspisuje konkurs za praktikante na poziciji: Credit Reports . 

Zaduženja praktikanta bi bila sledeća:

  • Obuka za praćenje i rad na svim poslovima vezanim za izradu kreditnih izveštaja

  • Pomoć Credit report manager-u kod upravljanja i održavanja kontakta sa klijentima vezanih za izradu kreditnih izveštaja

  • Pomoć Credit report manager-u kod upravljanja i odrzavanja kontakta sa partnerima vezanih za izradu kreditnih izveštaja

  • Obuka za praćenje saradnje sa klijentima i partnerima vezanih za izradu kreditnih izvestaja

  • Pomoć Credit report manager-u kod izrade izveštaja za klijente na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou

  • Saradnja sa Office managerom vezano za poslove fakturisanja i naplate od klijenata vezanih za izradu kreditnih izveštaja

  • Podrška Credit report manager-u kod redovnog izveštavanje Business Development Manager-a i General Manager-a

Svi zainteresovani mogu da pošalju biografiju na careers@singidunum.ac.rs  .